domingo, 1 de octubre de 2017

EXTRACIÓN DO MEL

Chegado o mes de Agosto e rematada a tempada estival, é momento de sacar o mel.
Despois de vestirnos cos traxes apropiados e os aparellos precisos imos ao colmear: 
1. Sacamos os paneis das alzas e levámolos para a nave de extracíon.
2. Desoperculamos (quitar a cera que cubre ao panal)
3. Metemos os paneis na máquina de extración.
4. Botamos o mel no decantador.